Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cho phép tâm niệm an cư để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnhTLYT - Theo truyền thống, hàng năm Tăng Ni Phật giáo đều thực hiện việc cấm túc an cư trong 03 tháng hạ. Tuy nhiên năm 2021 này, do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến rất phức tạp, để đảm bảo nghiêm việc phòng chống dịch bệnh và thực hiện triệt để quy định 5K của Bộ Y tế; Căn cứ vào Công văn số 152/HĐTS - VP1, ngày 11/06/2021 của Hội đồng Trị sự GHPGVN và tình hình thực tế ở địa phương. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã ra thông báo số 40/TB – BTS về việc tâm niệm An cư kết hạ PL. 2565 - DL. 2021.

Theo thông báo, toàn thể Tăng Ni được cấm túc An cư tại chỗ (tác pháp tâm niệm An cư) từ ngày 25 tháng 06 đến 21 tháng 09 năm 2021 (từ ngày 16 tháng 05 đến 15 tháng 08 năm Tân Sửu).

Ban Trị sự cũng đề nghị quý Tăng Ni trong thời gian tâm niệm An cư nghiêm túc thực hiện đúng quy định giới luật Phật chế của pháp tâm niệm An cư.

Riêng điểm An cư tại chỗ chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử đã tác pháp tiền An cư phải thực hiện triệt để quy định 5K và các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

 
Thông báo của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh: 
 
 

Ý nghĩa An cư Kết hạ 

Mai Anh/ Truclamyentu.com.vn

 


Tin cùng chuyên mục